respons på text

5 saker jag lärt mig om att ge respons på text

Har någon bett dig att läsa en text och berätta vad du tycker? Är du osäker på var du ska börja? Så här gör jag när jag ger respons på text.

1. Fråga vad skribenten vill ha hjälp med

Eftersom skrivprojekt befinner sig i olika faser kan det vara bra att veta vad skribenten brottas med just nu. Är det några första allmänna intryck av ett råmanus som behövs, eller är det en petig närläsning? Finns det särskilda scener eller episoder som krånglar?

2. Börja med att läsa hela texten i ett svep

För att få en känsla för texten brukar jag läsa igenom hela texten en första gång, utan att stanna upp för att anteckna. Sedan tar jag en paus och gör något annat innan jag läser igen.

3. Läs om texten med penna i handen

Vid andra läsningen antecknar jag på ett separat papper alla intryck, tankar och synpunkter jag får under läsningen. Denna procedur upprepar jag sedan vid en tredje läsning. Här är det viktigt att få med både styrkor och svagheter i texten.

4. Organisera dina anteckningar

Innan responstillfället organiserar jag mina anteckningar i minst tre olika grupper för att samtalet ska få en bra struktur.

  • Hur upplever jag texten generellt? Vilka tankar och känslor väcker den? Blir jag nyfiken på fortsättningen?
  • Synpunkter på form, stil, disposition och dramaturgi.
  • Detaljer som skrivfel, motsägelser och oklarheter.

5. Förbered exempel

Innan samtalet antecknar jag, eller markerar i texten, exempel på det jag vill förmedla med min respons. Eftersom det konkreta alltid är lättare att kommunicera än det abstrakta.

Bonustips när du ger respons på text

Var ärlig! Alltid. Jag vet att det kan vara svårt att tala om för en skribent att texten inte håller, särskilt om det är en vän eller familjemedlem som har lagt ner sin själ i arbetet. Men i de här sammanhangen är det verkligen sant att ärlighet varar längst. Eftersom det är så viktigt att ha förtroende för den som ger respons på text. Det finns dessutom ingenting så ljuvt som att äntligen få positiv respons från en person som läser med kritiska ögon.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.