Hejduk

En hejduk är en person som villigt och blint lyder någon annan. Vanligen i en skum verksamhet. I filmens värld har hjältens ärkefiende ofta en eller flera hejdukar. James Bond gör gärna upp med hejduken i en uttdragen slagsmålsscen strax innan slutet.  Hejduk har sitt ursprung i det ungerska ordet haidú som betyder stråtrövare. Ordet …

Hejduk Läs mer »

Är du strävsam?

Sträv kommer ur det gamla tyska ordet stref, synonymt med styv, spänd, stram, ståndaktig. Idag används ordet främst för att beskriva en yta som är skrovlig, ojämn eller knottrig, alltså i motsats till slät. Men sträv kan också användas om smakförnimmelser och används inte minst av vinkännaren. Ordet har även använts om osköna ljud och …

Är du strävsam? Läs mer »

Visa omsorg

Omsorg kommer ur fornsvenskans umsorgh och är ofta synonymt med omvårdnad. Våra barn är till exempel föremål för vår omsorg.  Att utföra något med omsorg innebär att vi bemödar oss om att göra det noggrant och väl.  Bland de uttryck med ordet omsorg vi inte längre använder finns taga uti omsorg, det vill säga överväga …

Visa omsorg Läs mer »

Göra pinan kort

Pina är ett gammalt ord för plåga (jämför med det engelska ordet pain). En människa kan uppleva både fysisk och psykisk pina, allt från intensivt obehag till förtryck och tortyr.  Ordet lever och frodas i en del fasta uttryck. Om du för död och pina vill undvika att träffa ditt ex betyder det att du …

Göra pinan kort Läs mer »

Vilken konstig mojäng!

I samtida språkbruk är en mojäng ett föremål, ofta en teknisk pryl eller ett verktyg, som vi kanske inte riktigt vet hur vi ska använda. Men när artikeln om mojäng skrevs i SAOB på 1940-talet hade ordet betydligt fler användningsområden. Mojäng har sina rötter i det latinska ordet medium, som förutom mitten också kan betyda …

Vilken konstig mojäng! Läs mer »