Monstret sover mycket lätt

Jag slipper ut ur fängelset en stund och känner skamfylld glädje. Monstret sover mycket lätt.

Allt har inte fallit samman

Tar båten in till stan för att träffa en vän. Ångesten håller sig i schack. Idag är jag tillräckligt bra och allt har inte fallit samman.

Det finns inget löfte om lättnad

Vi väljer inte våra motgångar och det finns inget löfte om lättnad, men vi kan välja att stå på vår egen sida när motgångarna kommer.

Får kvinnor skriva ärligt?

Är Åsa Linderborg salongsradikalernas Paris Hilton? Eller finns det något djupt allmänmänskligt i hennes skildring av den osäkerhet och de tvivel som uppstår när en kärlek tar slut och livet ställs på ända?