Saker vi säger

Årets adventskalender handlar om språkliga uttryck vi använder utan att riktigt veta varför.

De har inga skrupler

Ordet skrupel har sitt ursprung i latinets scrupulus, liten sten; bekymmer. Underförstått att den lilla stenen har hamnat i skon och skaver, som ett dåligt samvete. Att drabbas av skrupler är att ha samvetsbetänkligheter och vara osäker på om något är rätt och riktigt. Ordet används idag oftast om människor som agerar till synes utan …

De har inga skrupler Läs mer »

Hon som är rödlätt

Adjektivet rödlätt används ofta för att beskriva en person vars hårfärg drar åt det röda hållet. Men lätt har i den här sammansättningen ingen koppling till det vanliga ordet lätt (med betydelsen enkel eller med låg vikt). Lätt i ordet rödlätt kommer från det fornsvenska ordet leter, med betydelsen färgad eller med ett visst utseende. …

Hon som är rödlätt Läs mer »

Sent omsider

Sent omsider används när något inträffar efter ett långt dröjsmål eller en längre väntan. Till exempel: Sent omsider kom de iväg på sin resa. Synonymer till uttrycket är äntligen och slutligen. Språkforskarna tror att sider kan vara en form av ordet sid som i fornsvenskan betydde sen. Sidhqvälder syftade till exempel på den senare delen …

Sent omsider Läs mer »

Att sälla sig till något

Att sälla sig till betyder att förena sig med eller ansluta sig till någon eller något. Exempelvis: Jag sällar mig till dem som föredrar fysiska böcker framför ljudböcker. Uttrycket har tidigare använts också i betydelsen att slå sig ihop med eller följa någon. Sälla är ett gammalt ord, en avledning av ordet sal som var …

Att sälla sig till något Läs mer »