Saker vi säger

Årets adventskalender handlar om språkliga uttryck vi använder utan att riktigt veta varför.

Känner du dig inspirerad?

Inspirera kommer från latinets inspirare som betyder andas eller inandas. Även i svenskan har ordet använts om den rent fysiska inandningen, inte minst i medicinska sammanhang.   Vanligast är inspirera ändå i bildlig betydelse. Något framkallar eller väcker en särskild känsla eller förmåga hos en person.   Att vara inspirerad är att befinna sig i ett psykiskt tillstånd av …

Känner du dig inspirerad? Läs mer »

Jag har blivit lite mullig

Mullig är ett vardagligt ord för en person, ett djur eller en kroppsdel som är mjuk och fyllig. I vissa svenska och norska dialekter har substantivet mulla använts om en fyllig kvinna.  Idag används mullig mest som en snällare synonym när vi talar om en knubbig eller tjock kropp. Men förr kunde även föremål vara …

Jag har blivit lite mullig Läs mer »

Hejduk

En hejduk är en person som villigt och blint lyder någon annan. Vanligen i en skum verksamhet. I filmens värld har hjältens ärkefiende ofta en eller flera hejdukar. James Bond gör gärna upp med hejduken i en uttdragen slagsmålsscen strax innan slutet.  Hejduk har sitt ursprung i det ungerska ordet haidú som betyder stråtrövare. Ordet …

Hejduk Läs mer »

Är du strävsam?

Sträv kommer ur det gamla tyska ordet stref, synonymt med styv, spänd, stram, ståndaktig. Idag används ordet främst för att beskriva en yta som är skrovlig, ojämn eller knottrig, alltså i motsats till slät. Men sträv kan också användas om smakförnimmelser och används inte minst av vinkännaren. Ordet har även använts om osköna ljud och …

Är du strävsam? Läs mer »

Visa omsorg

Omsorg kommer ur fornsvenskans umsorgh och är ofta synonymt med omvårdnad. Våra barn är till exempel föremål för vår omsorg.  Att utföra något med omsorg innebär att vi bemödar oss om att göra det noggrant och väl.  Bland de uttryck med ordet omsorg vi inte längre använder finns taga uti omsorg, det vill säga överväga …

Visa omsorg Läs mer »