löfte om lättnad

Det finns inget löfte om lättnad

Vi väljer inte våra motgångar och det finns inget löfte om lättnad, men vi kan välja att stå på vår egen sida när motgångarna kommer.

kvinnor skriva

Får kvinnor skriva ärligt?

Är Åsa Linderborg salongsradikalernas Paris Hilton? Eller finns det något djupt allmänmänskligt i hennes skildring av den osäkerhet och de tvivel som uppstår när en kärlek tar slut och livet ställs på ända?

ska folket bildas

Varför ska folket bildas?

Ska folket bildas för att vinna frihet och rättvisa eller fostras till att dela elitens världsbild?